USLUGE

GEODETSKE USLUGE:

 • geodetski projekti-geodetski elaborati za gradnju
 • geodetski snimak situacije i ostalih  geodetskih podloga
 • legalizacija objekta
 • identifikacija čestica i nekretnina
 • geodetsko snimanje vodova
 • iskolčenje objekta
 • iskolčenje međe – obnova međe
 • iskolčenje šuma
 • upis – ucrtavanje objekata u katastar i zemljišnu knjigu
 • usklađenje katastra i gruntovnice
 • parcelacija zemljišta

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SVE VRSTE GRAĐEVINA:

 • Prethodne analize projektiranja
 • Ishođenje lokacijske informacije
 • Idejna rješenja
 • 3D Vizualizacija objekata
 • Ishođenje lokacijske dozvole
 • Ishođenje posebnih uvjeta građenja
 • Ishođenje rješenja o uvjetima građenja
 • Ishođenje potvrde glavnog projekta
 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Statički proračuni
 • Etažiranje objekata
 • Projekti izvedenog stanja
 • Snimak posotjećeg stanja
 • Ponudbena tehnička dokumentacija
 • Dokumentacija za provedbu legalizacije
 • Dokumentacija za provedbu etažiranja
 • Projektantski nadzor
 • Stručni nadzor građenja
 • Koordinator I, II
 • Tehničko savjetovanje
 • Izrada Troškovnika                                         KONTAKTIRAJ NAS I ZATRAŽI PONUDU OVDJE!
Share this Page